หลวงปู่ทวด พระบูชา 5 นิ้ว 

รุ่น มงคลเฉลิม 

 

 

      ระลึกในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 ณ วัดประชุมโยธี จังหวัดพังงา ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 และกฐินสามัคคี ณ วัดไชยมังคลาราม รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทั้ง 2 แห่ง และสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม พระภิกษุสามเณร แก่วัดและโรงเรียนประชุมโยธี

สำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้ นับเป็นอนุสรณ์สืบทอดเจตนารมณ์หลวงปู่ทวดรุ่น "เฉลิมพล" ซึ่งพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร ทรงสร้างไว้เมื่อปี พ.ศ.2505 โดยหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล พระโอรส ได้ประทานพระนามให้เป็นรุ่น "มงคลเฉลิม 55" ทั้งนี้ ลูกค้าและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่สนใจสั่งจองวัตถุมงคลที่ได้จัดสร้างขึ้นจำนวนจำกัดนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้ที่สาขาของธนาคารกรุงเทพทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ บัวหลวงโฟน โทร.1333 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยธนาคารจะปิดรับการสั่งจองทันทีเมื่อครบจำนวนที่จัดสร้าง

นายอภิชาต เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ธนาคารได้จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีพุทธาภิเษก พระพิมพ์หลังเตารีด เนื้อนวโลหะ จำนวน 5,000 องค์ และพระบูชารมดำปิดทองสังฆาฏิ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว จำนวน 1,555 องค์ ที่ได้จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้ ณ วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทรงเป็นประธานในพิธี พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะหนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีจุดเทียนชัย และพระธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีดับเทียนชัย พร้อมกันนี้ธนาคารได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร พระอาจารย์นั่งปรกอธิษฐาน 18 รูป และพระสวดพิธีธรรม ปลุกเสก 4 รูป

‘นับเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งระหว่างประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงปู่ทวด รุ่น มงคลเฉลิม 55 ในครั้งนี้ ได้ปรากฏเหตุการณ์ที่แสดงถึงนิมิตรหมายอันดีของการประกอบพิธี อาทิ ปรากฏงูเขียว ลำตัวยาวกว่า 1 เมตร ซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์ประจำองค์ของหลวงปู่ทวดเลื้อยผ่านพระอุโบสถ และเกิดพระอาทิตย์ทรงกลด ฝนตกพรำ ฟ้าร้อง เฉพาะบริเวณจุดที่ประกอบพิธี อีกทั้งเมื่อเสร็จพิธีในขณะดับเทียนชัยนั้น เทียนมงคลใหญ่ในโอ่งน้ำมนต์ 2 โอ่งกลางแจ้งบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถได้ดับพร้อมกันโดยไม่มีผู้ใดเข้าไปข้องเกี่ยว ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดที่เคารพสักการะบูชาของชาวไทยรวมถึงเพื่อนบ้านทั้งชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสั่งจองวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดในครั้งนี้’ นายอภิชาต กล่าว


รายนามพระสงฆ์ที่ร่วมในพิธีพุทธาภิเษก หลวงปู่ทวด รุ่น มงคลเฉลิม 55

ประธานพิธีจุดเทียนชัย
พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง

ประธานพิธีดับเทียนชัย
พระธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ จังหวัดสงขลา

รายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
1. พระมหาวรรณ ธัมมะสิริ วัดจะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา
2. พระครูภัทรกิจจานุยุต เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ วัดจะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา
3. พระครูจุมพลวรพินิต เจ้าคณะตำบลชุมพล วัดชุมพล จังหวัดสงขลา
4. พระครูพิทักษ์ชัยวงศ์ เจ้าคณะตำบลสนามไชย วัดสนามไชย จังหวัดสงขลา
5. พระปลัดสุวิทย์ อานันโท เจ้าคณะตำบลจะทิ้งพระ วัดประเจียก จังหวัดสงขลา
6. พระครูพสิทธิธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดชะแม จังหวัดสงขลา
7. พระครูสงฆ์รักษ์อิทธิกร เจ้าอาวาสวัดนางเหล้า จังหวัดสงขลา
8. พระอธิการพงษ์เทพ เทวะวังโส เจ้าอาวาสวัดศรีไชย จังหวัดสงขลา
9. พระพันธยุทธ รัตนปุญฺโญ วัดพะโคะ จังหวัดสงขลา

รายนามพระอาจารย์นั่งปรกอธิษฐาน 18 รูป
1. พระเทพปัญญาโมลี วัดประชุมโยธี เจ้าคณะจังหวัดพังงา
2. หลวงพ่อเอียด วัดโคกแย้ม จังหวัดพัทลุง
3. หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง จังหวัดพัทลุง
4. หลวงพ่อประพัฒน์ วัดป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
5. หลวงพ่อผัน วัดทรายขาว จังหวัดสงขลา
6. หลวงพ่อแสง วัดศิลาลอย จังหวัดสงขลา
7. พระอาจารย์ประสูติ วัดในเตา จังหวัดตรัง
8. พระอาจารย์หรีด วัดป่าโมกข์ จังหวัดพังงา
9. พระอาจารย์เสถียร วัดโคกโดน จังหวัดพัทลุง
10.พระครูสิริ วัดบ้านสวน จังหวัดพัทลุง
11.พระอาจารย์จ่าง วัดศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
12.พระมหาภูษิต วัดพรุตู จังหวัดสงขลา
13.พระอาจารย์สมนึก วัดหรงบน จังหวัดนครศรีธรรมราช
14.พระอาจารย์อุทัย วัดวิหารสูง จังหวัดพัทลุง
15.หลวงพ่อผล วัดทุ่งนารี จังหวัดพัทลุง
16.หลวงพ่อพรหม วัดบ้านสวน จังหวัดพัทลุง
17.พระอาจารย์ชัย วัดพะโคะ จังหวัดสงขลา
18.พระมหา ม.ร.ว.นันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน วัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พระสวดพิธีธรรม ปลุกเสก 4 รูป
1. พระครูวิจารณ์วรคุณ วัดป่าต่อ จังหวัดสงขลา 
2. พระมหาสุวรรณ อธิวโร วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดสงขลา
3. พระมหาศักดิ์ศรี สิริธมฺโม จังหวัดสงขลา
4. พระมหาประเสริฐ ฐานรโต จังหวัดสงขลา

 
฿2,500

 • IMG_1041.JPG
  พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า สธ. วัดมังกรกมลาวาส ครบรอบ 130 ปี รุ่น 1 หน้าตัก 9 นิ้ว ใต้องค์พระปิดด้วยแผ่นยันต์ใหญ่ พร้อมโค๊ด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงประกอบพิ...
  ฿25,000

 • รหัส : กรอกรหัสสินค้ายี่ห้อ : กรอกยี่ห้อสินค้ารุ่น : กรอกชื่อรุ่นสินค้าแนะนำรายละเอียดทั้งหมดของสินค้า เช่นคุณสมบัติเรื่องราวประวัติความเป็นมาประโยชน์ใช้สอยวิธีการเก็บดูแลรักษา
  ฿0

 • รหัส : กรอกรหัสสินค้ายี่ห้อ : กรอกยี่ห้อสินค้ารุ่น : กรอกชื่อรุ่นสินค้าแนะนำรายละเอียดทั้งหมดของสินค้า เช่นคุณสมบัติเรื่องราวประวัติความเป็นมาประโยชน์ใช้สอยวิธีการเก็บดูแลรักษา
  ฿0